GIỚI THIỆU VỀ ĐỘI NGŨ

5 GIÁ TRỊ CỐT LÕI CỦA CON NGƯỜI WINDMILLS

CAM KẾT VỚI ĐỘI NGŨ

Mang lại một môi trường tôn trọng và công bằng

Mỗi một con người tại Windmills đều được tôn trọng dù bạn đang ở vị trí nào và làm công việc gì, bạn vẫn luôn có được sự tôn trọng từ các cộng sự, đồng nghiệp của mình và của khách hàng khi bạn tạo ra và đóng góp giá trị. Và chúng ta xây dựng một môi trường công bằng để đánh giá khả năng cũng như sự đóng góp của các bạn

Tạo ra một sân chơi để nhân sự thi thố và thể hiện tài năng của mình

Windmills tạo ra một nơi mà mọi thành viên tại đây đều có cơ hội thể hiện và phát triển tài năng của mình, không chỉ trong công việc. Khi bạn có tài năng thì bạn xứng đáng được đánh giá, nhìn nhận và trao cơ hội. (Quản lý không tốt thì có thể cản trở sự phát triển, thể hiện tài năng của nhân sự).