Home Page

Discover

Our Story

Ra đời vào năm 2012, bởi những con người hiền hòa, dễ thương của Đà Lạt với mục tiêu mong muốn đem đến cho khách hàng một trãi nghiệm mới về ngành dịch vụ cafeteria, đem đến khách hàng trãi nghiệm tốt nhất, giống như gia đình.

Ban đầu, Windmills mang cho mình sứ mệnh đem đến trãi nghiệm của coffee shop và hoa  Flower and Coffee shop

See more