HƯỚNG DẪN TÍCH ĐIỂM BẰNG THẺ

             BƯỚC 1: NHẬN THẺ TÍCH ĐIÊM CỦA WINDMILLS: 

Thẻ tích điểm được phát free ở tất cả các chi nhánh của Windmills trên toàn quốc. 

Mỗi lần đến với Windmills, bạn sẽ được tích 1 dấu mộc, tương ứng với 1 điểm thưởng. 

             THƯỞNG THEO ĐIỂM:

  • 4 ĐIỂM: GIẢM GIÁ 10% TRÊN SẢN PHẨM
  • 7 ĐIỂM: GIẢM GIÁ 20% TRÊN SẢN PHẨM
  • 11 ĐIỂM:GIẢM GIÁ 50% SẢN PHẨM 
  • 14 ĐIỂM: NHẬN ĐƯỢC THẺ FRIENDCARD CỦA WINDMILLS VÀ FREE 1 SẢN PHẨM.

              BƯỚC 2: ĐỔI THẺ FRIENDCARD: 

Khi đủ số điểm 14, quý khách có thể đổi thẻ Friendcard ở bất cứ chi nhánh nào của Windmills và cung cấp lại 2 thông tin cần thiết

  • Tên 
  • Số điện thoại 

 

 

Share this:

Like this:

Like Loading...
%d bloggers like this: